Menu Główne


Polecamy

1a       bip2013 

Współpraca

decathlon logo 2-male

stanmir

kia

logo_benefit_systems

fit_profit

OKsystem

maviarea

forma i siła

laserhouse skus zdjecie

Partnerzy Medialni

Dziennik-zachodni1

gazeta_mikoowska

radio_expres

logotyp moj mikolow

nasza_gazeta

echo logo nowe

naszemiasto-logotyp

POLSKIE Maratony.PL

Polityka prywatności

Strona koszysta z plików cookies w celu realizacji usług. Więcej informacji na ten temat mozna znaleźć tutaj. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Nasze Galerie

Kanał YouTube

kanalyyoutubeogieldzie

Uczestnictwo

misterstwo sportu 2020 logo

BBL

stmig

polska_biega

polska_na_rowery

czwartki

family_cup

Partnerzy

aks-mikolow

orzel-mokre

lks45 bujaków

ks-kamionka

strazak-mikolow

burza

kkp mikołów

01 biegaton logo 2417x2441 1267x1280

logo SP 3

Jezdzcy2013

kong sao

satori1

akro gym mikołów

Logomakr RG Mikołów

MCK Mikołów

śob

Licznik wizyt

2122397
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
56
240
2416
10970
16335

Szukaj

O nas

 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką organizacyjną gminy Mikołów nieposiadającą osobowości prawnej, powołaną uchwałą nr XVIII/273/2008 Rady Miejskiej w Mikołowie z dnia 29.01.2008 r. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb sportowych i rekreacyjnych społeczeństwa, a w zakresie merytorycznym i szkoleniowym współpracuje z ośrodkami, klubami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i związkami stowarzyszeń na terenie gminy, powiatu, województwa i kraju.
Jednostką kieruje dyrektor, którego zatrudnia burmistrz Mikołowa. Dyrektor w rozumieniu kodeksu pracy jest pracodawcą dla zatrudnionych w MOSiR pracowników i reprezentuje jednostkę na zewnątrz. Odpowiada przed burmistrzem Mikołowa za właściwą realizację przypisanych MOSiR zadań oraz za prawidłowe wykorzystywanie powierzonych środków finansowo-rzeczowych. Szczegółowe zasady funkcjonowania MOSiR, jego strukturę organizacyjną, podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne, komórek organizacyjnych określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony przez burmistrza Mikołowa.
MOSiR gospodaruje mieniem komunalnym zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewnia jego prawidłową eksploatację i ochronę. Na dzień 1.07.2012 r. administruje 17 obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, w skład których wchodzą:
 • kryta pływalnia Aqua-Plant - ul. Konstytucji 3 Maja 22,
 • hala sportowa MOSiR wraz z salą gimnastyczną - ul. Bandurskiego 1 A,
 • kąpielisko miejskie z boiskami do siatkówki plażowej - ul. Konstytucji 3 Maja 38,
 • wielofunkcyjne boisko - lodowisko - ul. Konstytucji 3 Maja 38
 • siłownia - ul. Konstytucji 3 Maja 38,
 • Domek Parkowy wraz boiskiem asfaltowym ul. Plac Harcerski 1,
 • kompleks boisk sportowych Orlik 2012 - ul. Grażyńskiego 2,
 • kompleks boisk sportowych Orlik 2012 - ul. Zawilców 10,
 • kompleks boisk sportowych Orlik 2012 - ul. Katowicka 24 A,
 • stadion miejski AKS - ul. Zawilców 8,
 • kompleks sportowo rekreacyjny MOSiR - ul. Żwirki i Wigury 45
 • boisko piłkarskie LKS Orzeł Mokre - ul. Zamkowa 1,
 • boisko piłkarskie LKS Strażak - ul. Gliwicka 156 A,
 • boisko piłkarskie LKS 45 Bujaków - ul. Szkolna 1,
 • boisko piłkarskie KS Burza Borowa Wieś - ul. Piaskowa 57,
 • boisko piłkarskie KS Kamionka - ul. Dolina Jamny 1.
 • siedziba MOSiR Mikołów - ul. Konstytucji 3 Maja 31,
Celem działalności MOSiR-u jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki, w tym utrzymanie terenów sportowych i rekreacyjnych oraz obiektów i urządzeń sportowych, realizowanych w ramach zadań własnych.
Do podstawowych zadań MOSiR-u należy:
 • gospodarowanie powierzonym mieniem komunalnym, w szczególności prowadzenie działalności eksploatacyjno-remontowej, dbanie o należytą eksploatację i modernizację obiektów jak i znajdującego się w nich wyposażenia, udostępnianie obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych,
 • rozwijanie i pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców gminy,
 • tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym,
 • współpraca z placówkami oświatowymi celem wykorzystania obiektów do prowadzenia zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wychowania fizycznego,
 • współpraca z innymi instytucjami i organizacjami, dla których działalność w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz rekreacji i turystyki jest działalnością statutową,
 • tworzenie odpowiednich warunków prawno-ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej w szczególności do uprawiania masowego sportu i wydarzeń o charakterze sportowo-rekreacyjnym, cyklicznym i okolicznościowym,
 • zapewnianie prawidłowych i bezpiecznych warunków przebiegu organizowanych przez MOSiR imprez,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie działalności statutowej.