Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Od 4 maja “odmrażamy” sport

Od 4 maja “odmrażamy” sport

W związku z zapowiedzianymi przez Premiera RP i Minister Sportu decyzjami dotyczącymi „odmrażaniem sportu”, od 4 maja br. udostępniona zostanie infrastruktura sportowo – rekreacyjna będąca w administrowaniu MOSiR w Mikołowie na otwartej przestrzeni – stadiony, boiska, orliki, korty z limitem do 6 osób korzystających w zależności od obiektu.

Szczegółowe zasady korzystania z obiektów podamy po opublikowaniu przez administrację rządową stosownych aktów prawnych.

Dotychczasowe komunikaty wskazują obowiązek stosowania szczególnych zasad bezpieczeństwa higienicznego w tym:

  • zachowanie dystansu społecznego,
  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • ograniczona liczba osób,
  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu
Etapy przywracania aktywności sportowej