Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

{jgxtimg src:=[images/stories/12_1245257677.png] width:=[150]}

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie zaprasza serdecznie wszystkich chętnych od udziału w III Amatorskich Mistrzostwach Polski "Family Cup 2009", które odbędą się na krytej pływalni AQUA PLANT w Mikołowie. Zawody rozpoczną sie o godz 10:00.

Regulamin III Amatorskich Mistrzostw Polski w Pływaniu
„Family Cup” 2009
 
§ 1
Głównym organizatorem zawodów są: Wydawnictwo „Family Cup”, redakcja czasopisma „Sportowy Styl” i Stowarzyszenie Family Cup. Organizatorami regionalnymi są samorządy terytorialne, firmy i organizacje, z którymi Główny Organizator zawarł umowę o organizację zawodów.
 
§ 2
Celem zawodów jest upowszechnienie sportu amatorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zawodów w pływaniu, w których mogłyby uczestniczyć również całe rodziny.
 
§ 3
W 2009 r. zawody składać się będą z 16 eliminacji” regionalnych rozgrywanych w okresie październik – listopad.
 
§ 4
Warunki uczestnictwa. W zawodach uczestniczyć mogą osoby zamieszkałe na stale lub czasowo w Polsce, które nie posiadają licencji zawodniczej Polskiego Związku Pływackiego lub jego odpowiednika za granicą, lub nie posiadały jej w okresach krótszych, niż te określone w § 5 pkt. 2.
 
§ 5
1. Styl, dystanse:
Przyjmuje się, że zawody rozgrywane będą na krytych basenach, 25-metrowych. Wyścigi we wszystkich kategoriach wiekowych odbywać się będą na dystansie 25 metrów, z wyjątkiem kategorii przedszkolaków- 12,5 m. Sztafeta rodzinna rozgrywana będzie na dystansie 4 x 25 m (gdzie jeden z trzech zawodników płynie dystans dwukrotnie). W zawodach obowiązywać będzie system wyścigów seriami na czas. Dopuszczalny jest ręczny pomiar czasu. Przyjmuje się, że zawody będą rozgrywane w stylu dowolnym, co w tym przypadku oznacza każdy ze znanych stylów, czyli może to być crawl, styl klasyczny, styl grzbietowy, delfin lub motylek. Zawodnicy mogą rozpoczynać start od skoku do wody ze słupka, z brzegu lub ze startu z wody przy ścianie basenu.
 
2. Kategorie wiekowe:
W 2009 r. przyjmujemy następujące kategorie wiekowe, z dodatkowym podziałem kobiety – mężczyźni:

Kategoria
Klasa, szkoła
Rocznik
Dystans
Karencja w posiadaniu licencji PZP
A
Przedszkole
2003 i młodsi
12,5m
bez karencji
B
I, II klasa
2002-2001
25m
bez karencji
C
III, IV klasa
2000-1999
25m
bez karencji
D
V, VI klasa
1998-1997
25m
1 rok karencji
E
Gimnazjum
1996-1994
25m
2 lata karencji
F
Liceum + 1
1993-1990
25m
2 lata karencji
G
M20,K20
1989-1980
25m
5 lat karencji
H
M30, K30
1979-1970
25m
5 lat karencji
I
M40, K40
1969-1960
25m
5 lat karencji
J
M i K
1959 i starsi
25m
5 lat karencji
K
Przy zgłoszeniu się co najmniej 3 osób powyżej 60 lat będzie rozegrana dodatkowa KATEGORIA

K. Przy zgłoszeniu się co najmniej 3 osób powyżej 60 lat będzie rozegrana dodatkowa KATEGORIA

 
3. Klasyfikacja rodzinna
Klasyfikacja rodzinna jest przez organizatora głównego najbardziej honorowana. O wynikach w tej klasyfikacji decydować będą czasy uzyskane przez sztafety rodzinne płynące jedynie w następujących składach rodzinnych:
– matka, ojciec, dziecko
– dziadek lub babcia, syn lub córka, wnuk lub wnuczka
– rodzic lub dziadek, dziecko lub wnuk, dziecko lub wnuk,
Jedynym wyjątkiem jest możliwość uczestnictwa w rodzinie zamiast ojca – ojczyma, zamiast matki – macochy.
W rozumieniu tego regulaminu wszelkie ciotki, wujkowie, siostrzeńcy, kuzyni, stryjkowie, trzej bracia, trzy siostry nie stanowią rodziny.
Jeżeli w zawodach startuje na dystansach indywidualnych więcej osób niż trzy z rodziny (np. rodzice i dwójka dzieci) kapitan rodziny z góry zgłasza kto startuje w sztafecie rodzinnej.
 
4. Klasyfikacja indywidualna
 
Po zakończeniu wszystkich imprez, na stronie www.familycup.com.pl znajdzie się ostateczna klasyfikacja generalna, w każdej kategorii wiekowej. W wyniku tej klasyfikacji wszyscy uczestnicy, w każdej kategorii wiekowej i w sztafecie rodzinnej, będą znali miejsce, które zajęli po rozegraniu wszystkich imprez edycji pływackiej Family Cup 2009.
 
§ 18
Uwaga:
Wśród rodzin, które biorą udział w tych samych składach w co najmniej trzech z czterech edycji Family Cup (narty-snowboard, kolarstwo górskie, tenis, pływanie) zostanie każdego roku wyłoniona najbardziej usportowiona rodzina Family Cup, która otrzyma specjalny puchar fundowany przez Prezydenta RP. Pod warunkiem kontynuowania Patronatu przez Prezydenta RP, o co zawsze Stowarzyszenie Family Cup występuje. Do tego rankingu liczy się udział rodziny w edycji pływackiej i w trzech pierwszych edycjach Family Cup w danym roku. Puchar ten bowiem jest tradycyjnie (12 rok z rzędu w 2009 roku) wręczany w czasie ogólnopolskiego finału w Kolarstwie Górskim.
 
§ 6
Nagrody
  1. Organizator główny zapewnia nagrody sportowe w postaci pucharów za miejsca od I – III w każdej kategorii wymienionej w tym regulaminie oraz w postaci dyplomów za miejsca od I – VI.
  2. Organizator główny zapewnia nagrody rzeczowe, które będą losowane wśród wszystkich uczestników biorących udział w zawodach bez względu na zajęte miejsce. Przyjmuje się zasadę, że w pierwszej kolejności będą losowane nagrody wśród wszystkich dzieci w wieku do lat 12 włącznie, a potem wśród pozostałych uczestników zawodów. Wartość nagród rzeczowych, które będą losowane określona zostanie w umowach z organizatorami regionalnymi. Obecność uczestników na losowaniu nagród jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności wylosowanej osoby nagrodę otrzymuje kolejna, wylosowana osoba.
§ 7.
Koszty udziału i ubezpieczenie
  1. Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt.
  2. Organizator regionalny ma prawo do pobierania od uczestników opłaty startowej przeznaczonej na cele organizacji imprezy od strony sportowej (sędziowie, biuro zawodów) i oprawy zawodów (uroczyste zakończenie, poczęstunek).
  3. Każdy uczestnik oświadcza i zobowiązuje się, .ze startuje na własną odpowiedzialność lub do zgłoszenia dołącza odpowiednie zaświadczenie lekarskie zezwalające na start w zawodach. Przyjmuje się, że zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.
  4. Organizator główny zapewnia ubezpieczenie każdej imprezy od OC na kwotę 100 000 zl i każdego uczestnika od NW w czasie samych zawodów na kwotę 11 000 zł. Każdy uczestnik ma prawo doubezpieczyć się we własnym zakresie.
§ 8.
Zgłoszenia
Każdy uczestnik ma prawo zgłosić się do dowolnego organizatora regionalnego miejscowościach, w których organizowane są eliminacje.

Formularz

Regulamin