Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Hala sportowa MOSiR jest nowoczesnym obiektem sportowym w skład którego wchodzą hala sportowa, sala gimnastyczna oraz sala lustrzana przystosowana do zajęć z gimnastyki korekcyjnej z zapleczem 7 szatni w tym dla niepełnosprawnych spełniających wszelkie standardy bezpieczeństwa.
Na hali sportowej zamontowano dwie kurtyny grodzące, umożliwiające podział na 3 boiska treningowe przystosowane do gry w siatkówkę i koszykówkę. Hala wyposażona jest w nowoczesną tablicę wyników oraz telebim.

Boisko sportowe hali ma wymiary 44×25 m, przystosowane jest do gier zespołowych i wyposażone w łatwo montowany lekki osprzęt. Płyta boiska posiada podłogę sportową z drewnianych paneli podłogowych JUNCKERS ułożonych na drewnianych legarach.

Hala sportowa posiada widownię stałą na 315 miejsc i 4 rzędową trybuną wysuwaną na 266 miejsc siedzących dostępnych z poziomu płyty boiska.

W skład obiektu wchodzą także sala lustrzana do ćwiczeń korekcyjnych o powierzchni użytkowej 80 m2 wyposażona w lustra, poręcze, drabinki i sprzęt rehabilitacyjny oraz sala gimnastyczna wyłożona drewnianym parkietem o powierzchni użytkowej 265 m2.

Charakterystyka obiektu:

 • pow. zabudowy hali sportowej zapleczem – 2.169,47 m2
 • pow. zabudowy sali gimnastycznej – 465 m2
 • pow. użytkowa hali sportowej z zapleczem – 2795,86 m2
 • kubatura hali sportowej – 21.683,97 m3
 • wysokość hali sportowej – 11,5 m
 • wysokość sali gimnastycznej – 6 m

W poziomie parteru przewidziano wejście główne, hall, portiernię i klatkę schodową, a także pom. sanitarne w tym dla niepełnosprawnych i szatnię. Z hallu wejście na halę sportową, do pomieszczenia dla trenerów i sędziów oraz wejście do strefy zaplecza hali sportowej. Tam zaprojektowano 4 sekcje mieszczące szatnie, umywalnie i w.c. każda dla ok. 22 zawodników. Osobną szatnię i łazienkę z w.c. dla osób niepełnosprawnych. Po drugiej stronie korytarza w tej strefie, pod widownią pomieszczenia magazynowe na drobny sprzęt sportowy i punkt medyczny. Z tej strefy także wejście na halę sportową i klatkę schodową ewakuacyjną z wyjściem na zewnątrz. Poziom parteru połączony jest poprzez łącznik z salą gimnastyczną ze Szkołą Podstawową . Z hali sportowej dostępne jest pomieszczenie magazynu sprzętu sportowego wielkowymiarowego. Z tego magazynu bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku szerokimi drzwiami-roletą celem zapewnienia zaopatrzenia z tej strony oraz dodatkowymi drzwiami ewakuacyjnymi bezpośrednio z hali w przypadku organizowania imprez kulturalnych.

Na poziomie piętra zaprojektowano drugi hall rekreacyjny z bufetem-kioskiem Z hallu wejście do korytarza, z którego jedna strona otwarta jest bezpośrednio na widownię. Druga strona korytarza mieści wejście do pom. sanitarnych dla publiczności, do pom. wentylatorni oraz do sali lustrzanej przystosowanej do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej i do klatki ewakuacyjnej. W poziomie piwnic pomieszczenia techniczne dostępne z klatki schodowej ewakuacyjnej – węzeł cieplny, wentylatornia, magazyn i pom. obsługi.

Przed wejściem do obiektu znajdują się dwa place postojowe po lewej i prawej dla samochodów osobowych w ilości łącznie 35 miejsc, w tym dla osób niepełnosprawnych. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych – wejście główne i ewakuacyjne posiadają pochylnie nieosłonięte. W poziomie parteru wprowadzono szatnię i umywalnie z w.c dla zawodników niepełnosprawnych oraz ogólnodostępne pom. sanitarne dla widzów niepełnosprawnych. Z hallu wejściowego jest bezpośrednie wejście na płytę hali sportowej, co pozwala korzystać osobom niepełnosprawnym z widowni w poziomie hali. Na parkingu znajduje się oznakowane miejsce dla samochodów osobowych osób niepełnosprawnych.

Podstawowe wyposażenie stałe:

 • kosze podwieszane sterowane elektronicznie,
 • kosze treningowe nad drabinkami,
 • siatki osłaniające ściany szczytowe i okna,
 • rolety wewnętrzne zacieniające okna sterowane elektronicznie,
 • drabinki stałe w przestrzeni między słupami pod oknami.

Podstawowe wyposażenie ruchome:

 • treningowe kosze najazdowe,
 • słupki do siatkówki, tenisa, kometki,
 • przyrządy gimnastyczne, drążek dla kobiet i mężczyzn, równoważnia, kozioł, skrzynia,
 • skocznia do skoku wzwyż,
 • piłki lekarskie,
 • piłki do gier zespołowych,
 • maty tatami do sportów walki.