Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Kryta pływalnia „Aqua Plant”

ul. Konstytucji 3 Maja 22, 43-190 Mikołów

rekreacja@mosir.mikolow.eu
menadzer@mosir.mikolow.eu
(32) 779-70-11

Kryta pływalnia jest ogólnodostępna w okresie od września do czerwca godzinach:

 

 • poniedziałek – piątek 6:00 – 8:00 oraz 16.00 – 22.00
 • sobota – niedziela oraz święta  6:00 – 22:00

Organizujemy atrakcyjne zajęcia w formie:

 • indywidualnej nauki i doskonalenia pływania

Do państwa dyspozycji oddajemy: basen sportowy 25,00 m x 12,50 m i głębokości 1,20m do 1,80 m basen rekreacyjno-rehabilitacyjny o wym. 13,50 m x 6,00 m i gł. 0,80 do 1,20m z którego wydzielono strefę hamowania dla zjeżdżalni jaccuzi o wym. 2,00 m x 4,00 m dla 12 osób, wyposażone w dysze do masażu wodnego i powietrznego otwartą zjeżdżalnię rurową o dł. 46 mb i natryski brzegowe o 3 rodzajach sauna sucha i parową oraz: bufet salę zabaw sklep sportowy.

Obiekt usytuowany przy ul. Konstytucji 3 Maja w sąsiedztwie z ulicami Bandurskiego i Placu Harcerskiego w Mikołowie. Przy obiekcie zaprojektowano ciągi piesze oraz parkingi dla pojazdów osobowych od strony ul. Konstytucji 3 Maja oraz pojazdów osobowych i autobusów od strony ul. Plac Harcerskiego.

Kryta pływalnia zaprojektowana została jako obiekt sportowo-rehabilitacyjno-rekreacyjny o charakterze publicznym. Posiada również zaplecze gastronomiczne i usługowe z przeznaczeniem na działalność komercyjną.

Na parterze zaprojektowano zespół basenów, pomieszczenie ratowników, natryski, przebieralnie, zaplecze sanitarne, suszarnię, sauny, szatnię zewnętrzną, kasy oraz pom. administracyjne i usługowe. Dodatkowo na parterze zaprojektowano 2 sauny /fińską i parową/ dostępne zarówno z hali basenowej jak również poprzez zewnętrzne wejście z korytarza wejściowego i przebieralnię przy saunach. Na piętrze znajduje się widownia dla 26 osób

Na hali basenowej usytuowano:

 • basen sportowy 25,00 m x 12,50 m i głębokości 1,20m do 1,80 m
 • basen rekreacyjno-rehabilitacyjny o wym. 13,50 m x 6,00 m i gł. 0,80 do 1,20m z którego wydzielono strefę hamowania dla zjeżdżalni
 • jaccuzi o wym. 2,00 m x 4,00 m dla 12 osób, wyposażone w dysze do masażu wodnego i powietrznego
 • otwartą zjeżdżalnię rurową o dł. 46 mb i natryski brzegowe o 3 rodzajach sauna sucha i mokra

Temperatura wody w krytej pływalni Aqua Plant w Mikołowie

Temperatura wody w basenie zależy od przeznaczenia niecki basenowej. W basenach sportowych i pływackich jest ona niższa. Na skutek dużej aktywności ciało człowieka wytwarza ciepło, którego nadmiar musi być oddany do otoczenia.

Wiele osób przychodzących na basen ma wątpliwości co do temperatury wody. Wszelkie wytyczne w tym zakresie są regulowane przez Ministerstwo Zdrowia (Departament Zdrowia Publicznego) w publikacji „Wymagania Sanitarno-Higieniczne dla Krytych Pływalni”. W powyższym opracowaniu oraz w przepisach FINA (Światowa Federacja Pływacka) znajduje się szczegółowy opis zakresów temperatur w basenach kąpielowych i są to następujące przedziały:

 • temperatura wody w basenach pływackich i do nauki pływania: od 27oC do 28oC
 • temperatura wody w basenach dla dzieci od 30oC do 32oC
 • temperatura wody w basenach typu terapeutycznego od 32oC do 36oC

Odczucia temperaturowe są nieodłącznie związane z różną intensywnością korzystania z niecek basenowych. O tym, jak osobistym odczuciem jest komfort termiczny korzystających z basenu może świadczyć fakt, iż użytkownicy pływający sportowo, a nie rekreacyjnie zgłaszają problem zbyt ciepłej wody – dla nich optymalna temperatura to 25°C. Odczucie chłodu może być znacznie większe, jeżeli wyjdzie się z basenu jacuzzi (32oC) z sauny czy spod natrysku.

W basenie sportowym krytej pływalni „Aqua Plant” temperatura wody utrzymywana jest zgodnie z obowiązującymi normami i waha się najczęściej w granicach 27 – 28 oC. Wahania te podyktowane są częstotliwością oraz ilością dopuszczanej świeżej wody do obiegu przez stację uzdatniania wody. Im większe obciążenie niecek basenowych (im więcej osób kąpiących), tym więcej świeżej wody, która wymaga dogrzania (dlatego w basenie sportowym wahania te są mniejsze niż w mniejszych nieckach basenowych, gdzie objętość wody jest mniejsza). Parametry wody na bieżąco monitorowane są przez jedną z najlepszych aparatur (PROMINENT), a poprawność jej działania na bieżąco kontrolowana jest przez przeszkolonych do tego pracowników. Prowadzony jest także stały nadzór Sanepidu nad procesem technologicznym – nadzór ten obejmuje także parametr temperatury. Ostatnie badanie parametrów wody odbyło się w dniu 27 maja 2015 roku i temperatura wody w niecce sportowej wyniosła 27,8 oC.

Drugim ważnym czynnikiem jest temperatura powietrza w hali basenowej, która powinna być utrzymywana na poziomie + 2 stopnie do temperatury wody. W naszym obiekcie temperatura w hali basenowej wynosi obecnie 28 oC , mimo że temperatura zadana wynosi 29 oC, co może być przyczyną takiej reakcji klientów. Problem z uzyskaniem temperatury zadanej instalacji grzewczej pojawia się w okresach przejściowych roku kalendarzowego (wiosna, jesień) i związany jest z wartością parametrów ciepła jakie uzyskujemy z sieci ZIM. W okresie zimowym paradoksalnie klientom z reguły rzadko jest zimno.

Komfort użytkowników basenu warunkuje również zachowanie właściwego poziomu wilgotności, ponieważ podniesienie temperatury wody w nieckach basenowych pociąga za sobą wzrost parowania wody i niekorzystnie wpływa na podniesienie wilgotności względnej powietrza.

Wzrost ww. wartości może uwidocznić się w postaci wystąpienia niekontrolowanych zjawisk związanych z fizyką budowli, w szczególności w zakresie możliwości wystąpienia punktu rosy tj. kondensacji wilgoci na powierzchni wewnętrznej przegrody co jest bardzo niekorzystne dla konstrukcji dachu obiektu.

Ważnym aspektem podniesienia temperatury wody o każdy kolejny +1°C jest również czynnik ekonomiczny, który może uwidocznić się w postaci zwiększonych wydatków na cele grzewcze wody basenowej, powietrza wewnętrznego oraz energii niezbędnej do wymiany powietrza wentylowanego.

Warunkiem utrzymania właściwych parametrów klimatu wewnętrznego jest bowiem zachowanie optymalnej proporcji pomiędzy temperaturą wody, powietrza w hali basenowej i wilgotnością zapewnioną przez działanie poszczególnych instalacji w okresach letnich, przejściowych i zimowych.

Dane techniczne obiektu

 • Powierzchnia zabudowy – 1.465,00 m2
 • Powierzchnia całkowita – 4.075,00 m2
 • Powierzchnia użytkowa – 2.363,26 m2 w tym:
 • Kubatura – 14.220,00 m3

Obiekt wyposażono w pochylnię zewnętrzną, platformę przystosowaną do transportu osób niepełnosprawnych oraz dźwig towarowy na potrzeby części gastronomicznej. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą w pełni korzystać z całego obiektu pływalni.

Galeria