Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Oskary sportowe Gminess

{jgxtimg src:=[images/stories/gminess.jpg] width:=[150]}
Konkurs Oskary Sportowe Gminess skierowany jest do ludzi, dla których aktywność fizyczna to pasja i którzy potrafią nią zarażać innych. W jego ramach nagradzane są najlepsze jednostki samorządowe, osoby fizyczne, kluby, ośrodki i ligi, które amatorsko, albo w sposób profesjonalny zajmują się uprawianiem, promowaniem lub organizowaniem wydarzeń sportowych, rekreacyjnych czy turystycznych.

W konkursie mogą wziąć udział gminy wiejskie, wiejsko-miejskie, miejskie, miasta oraz powiaty i aglomeracje (Warszawa, Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice). Kategorie konkursowe podzielone są na 5 grup: sport; turystyka i rekreacja; inwestycja i sponsoring; promocja, fotografia, reportaż oraz amatorski, profesjonalny zespół, klub, liga.

Pierwsza edycja Oskarów Sportowych Gminess odbyła się w 2008 roku, a w marcu 2009 roku, w Senacie RP, zorganizowana została uroczysta gala wręczenia nagród dla zwycięzców. Ponad 300 zgłoszeń utwierdziło organizatorów, że taki konkurs był potrzebny.

Od początku inicjatywę poznańskiej firmy Gminess Sp. z o.o. aktywnie wspiera wicemarszałek senatu Marek Ziółkowski, a także minister Władysław Bartoszewski. Ambasadorami konkursu są wybitne postaci życia publicznego – Jan AP Kaczmarek, Andrzej Person, prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński i wielu innych oraz najlepsi polscy sportowcy.

Wspólnym celem organizatorów i osób wspierających Oskary Sportowe Gminess jest zachęcić polskie społeczeństwo do większej aktywności, ale także do pokazania światu, jak wiele ciekawego dzieje się w Polsce – w sporcie, rekreacyjnie i turystycznie. Całej idei przyświeca również przekonanie, że aktywność sprzyja budowaniu bliższych i pozytywnych relacji między ludźmi. Sprzyja dialogowi w wymiarze nie tylko lokalnym, ale i międzynarodowym.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.gminess.pl

gminess1.jpg