Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

II Zawody pływackie o Puchar Dyrektora MOSiR

{jgxtimg src:=[images/stories/2zawplyw.jpg] width:=[150]}

ubiegły piątek odbyły się II Zawody pływackie o Puchar Dyrektora MOSiR, niestety ze względu na pył wulkaniczny nie dotarła grupa pływacka z Francji. W zawodach wzięły udział szkoły pływackie z Katowic, Szczygłowic, Mikołowa i Tychów.

Zawodnicy zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe i walczyli o jak najlepsze czasy w dziesięciu konkurencjach oraz sztefecie. Zawody były bardzo zacięte o czym mogą świadczyć minimalne różnice w czasach poszczególnych uczestników. Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeniu medalami, sztafety – pucharami, a za dwa najlepsze starty poszczególni uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.

GALERIA

WYNIKI INDYWIDUALNE I SZTAFETY

WYNIKI WIELOBÓJ