Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Akademia Orlika

{jgxtimg src:=[images/stories/ao2010.jpg] width:=[150]}

W niedzielę 30.05.2010r na kompleksie boisk sportowo-rekreacyjnych Orlik 2012 w Mikołowie przy ul. Zawilców 8 przeprowadzono test kwalifikacyjny do Akademii Orlika. W teście mogły uczestniczyć dzieci w wieku 6,7,8 lat i przystąpiło do niego 53 uczestników.

Dzieci otrzymały koszulki z Akademii Orlika, w których przystąpiły do testu kwalifikacyjnego opracowanego przez specjalistów z Akademii Orlika. Tor pokonywały dzieci dwukrotnie a sędzia mierzący czas rejestrował lepszy czas uczestnika. Każde dziecko po ukończeniu sprawdzianu otrzymało soczek i batonik ufundowane przez MOSiR Mikołów.
Do czasu ukończenia testów przez wszystkich uczestników, zawodniczki sekcji szermierczej AKS Mikołów zabawiały dzieci pokazami szermierki. Dzieci mogły skorzystać z mini szpad i sprawdzić się w tej dyscyplinie sportu. Pani instruktor uczyła podstawowych kroków szermierczych i zasad walk szermierczych.
Po ukończeniu testów sprawnościowych wśród uczestników rozlosowano nagrody rzeczowe ufundowane przez Akademię Orlika ( piłka, plecak, frisbee, smycze, gwizdki).
Każde dziecko uczestniczące w zabawie otrzymało Dyplom Akademii Orlika za udział w testach sprawnościowych.

GALERIA