Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

III Spartakiada przedszkolaków z Hektorem

{jgxtimg src:=[images/stories/sh2010.jpg] width:=[150]}

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie był współorganizatorem III Spartakiady przedszkolaków z Hektorem. W spartakiadzie brały udział wszystkie przedszkola z Mikołowa i okolic. Podczas imprezy dzieci uczestniczyły w grach i zabawach oraz mogły uczesnitczyć w pokazach organizowanych prze Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe oraz Straż Miejską. Wszystkie przedszkola zostały nagrodzone dyplomami oraz pucharami a także nagordami rzeczowymi.

GALERIA