Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Strategia Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim

Obraz1

Z udziałem władz regionu, działaczy sportowych oraz samorządowców  odbyło się  18 października spotkanie poświęcone pracom nad strategią rozwoju sportu w regionie do roku 2020.  “Chcemy najpierw przeprowadzić inwentaryzację tego, co mamy, by później określić kierunki rozwoju, wyznaczyć konkretne cele, projekty, które mogłyby być zrealizowane z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej w kolejnym unijnym okresie finansowym 2014-2020” – mówił marszałek Bogusław Śmigielski.

Podczas spotkania Zbigniew Waśkiewicz, rektor katowickiej AWF, przekonywał do inwestowania w sport. Mówił: „Potencjał województwa jest bardzo duży. Świadczy o tym liczba nowo otwieranych hoteli cztero- i pięciogwiazdkowych. Gdyby nasz region nie był postrzegany jako dynamiczny i rozwijający się, nikt nie decydowałby się na takie inwestycje.” Z kolei były piłkarz reprezentacji Tomasz Wałdoch zwrócił uwagę na brak sportowych przyzwyczajeń w Polsce.

W czasie spotkania omówione zostały m.in. postawy społeczne wobec sportu zarówno władz jak i mieszkańców regionu, analizie poddana została infrastruktura sportowa oraz zasoby kadrowe. Uczestnicy zastanawiali się też nad finansowaniem sportu, jego promocją oraz współpracą władz publicznych i organizacji sportowych.

W czasie obrad zaprezentowany został stan prac nad Strategią Rozwoju Sportu w Województwie Śląskim do roku 2020″ i  jej wstępne założenia.

Opracowanie i realizowanie strategii wpłynie na podniesienie aktywności fizycznej oraz stanu zdrowia mieszkańców regionu. Przyczyni się też do stworzenia wielu możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu, zarówno dla jego mieszkańców, jak i gości krajowych i zagranicznych. Umożliwi też szeroką promocję i popularyzację województwa jako miejsca wydarzeń sportowych rangi krajowej i międzynarodowej. Główne kierunki działań strategicznych dotyczyć będą sportu dzieci i młodzieży, sportu akademickiego, powszechnego oraz osób niepełnosprawnych, a także sportu kwalifikowanego.

Źródło

Zdjęcie: Tomasz Żak