Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Wielofunkcyjne boisko oraz lodowisko w Mikołowie

lodowisko2011

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie ma zaszczyt zaprosić na kolejny nowy obiekt po krytej pływalni, hali sportowej i boiskach orlik, a mianowicie na “Wielofunkcyjne boisko oraz lodowisko”. Udostępnione boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią służy do gry w tenisa ziemnego, piłkę nożną i piłkę ręczną. W sezonie zimowym boisko przekształcane będzie w sztuczne lodowisko. Nowy obiekt jest zlokalizowany  na terenie otwartego kąpieliska miejskiego przy ul. Konstytucji 3 Maja 38.

Budowa wielofunkcyjnego boiska – lodowiska w Mikołowie została sfinansowana z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 oraz z budżetu Gminy Mikołów. Głównym celem obiektu jest zapewnienie prawidłowych warunków dla aktywnego spędzania wolnego czasu, poprawa sprawności fizycznej i stanu zdrowia społeczności lokalnej oraz promocja aktywnego trybu życia. Obiekt został wyposażony w sprzęt sportowy do gry w piłkę nożną, piłkę ręczną i tenis ziemny oraz maszyny do konserwacji lodu a także łyżwy, kije i kaski hokejowe. Lodowisko oraz boisko wielofunkcyjne ma wymiary 20 x 40metrów. W pomieszczeniach zaplecza mieści się wypożyczalnia łyżew oraz szlifiernia. Został również stworzony system wejścia za pomocą specjalnych bramek.

Rezerwacji boiska wielofunkcyjnego do tenisa ziemnego można dokonać pod numerem tel.: 32 779 70 11

Korzystanie z kompleksu zgodnie z cennikiem obowiązującym na otwartym kąpielisku miejskim.

4lod5lod6lod 2lod3lod7lod8lod9lod10lod1lod

unia2011