Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

lodowisko feire 2013
 
1 marca o godzinie 14:00 na sztucznym lodowisku znajdującym się na terenie Ośrodka Rekreacyjnego “Planty” odbędą sie zawody łyżwiarskie “Mistrzowie Białego Orlika”, które wyłonią reprezentację Mikołowa na finał wojewódzki, który 8 marca odbędzie się równiez na lodowisku w Mikołowie. Finał wojewódzki zostanie rozegrany w obecności Mariusza Czerkawskiego. Najlepsza sztafeta z finału wojewódzkiego pojedzie na finał ogólnopolski do Warszawy.

1 marca zawody będą indywidualne – najlepszych 10 zawodników kwalifikuje się do zawodów wojewódzkich
 

Gmina Mikołów przystąpiła do pilotażowego programu realizowanego przez Stowarzyszenie Sport 7, którego prezesem jest Mariusz Czerkawski.

 

„Mistrzowie Białego Orlika” to program skierowany dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z 8 województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Program „Mistrzowie Białego Orlika” realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki ma na celu promocję wśród dzieci zimowych dyscyplin sportowych oraz aktywnego spędzania czasu wolnego, a także szkolenie animatorów z zasad bezpiecznego korzystania z lodowiska i profesjonalnego prowadzenia zajęć na lodzie.

Program odbywa się według następującego schematu:
Etap I – szkolenie instruktorów
Etap II – zajęcia dla dzieci
Etap III – turniej „Mistrzowie Białego Orlika”

 

Turniej „Mistrzowie Białego Orlika” składać się będzie z dwóch etapów:

– I – finały wojewódzkie – zostanie zorganizowanych siedem finałów wojewódzkich: śląski, małopolski, podkarpacki, lubelski, mazowiecki, podlaski i pomorski razem z warmińsko-mazurskim.
– II – wielki finał w Warszawie
Zawody polegające na rywalizacji zespołów czteroosobowych (+ 1 rezerwowy) w pokonaniu jak najszybciej testu sprawnościowego (tor przeszkód) rozmieszczonego na lodowisku odbędą sie w marcu.

 Opis wyścigu:
 
po starcie zawodnik przechodzi nad czterema belkami, przejazd pod przeszkodą, przejazd nad dwoma pachołkami (tzw. beczułki), jazda przodem, zakręt w prawo za pachołkiem, jazda przodem, objazdpachołka w lewo (360 stopni) slalom, jazda przodem, hamowanie przy krążku, podniesienie krążka, jazda przodem do mety.
 
 
O akcji można również przeczytać tutaj.
 
Do udziału w zawodach potrzebna jest pisemna zgoda rodzica (opiekuna) i legitymacja szkolna
Zagłoszenia przyjmują nauczyciele WF lub instruktorzy na lodowisku w ramach akcji “Pierwsze kroki na lodzie” w poniedziałek i środę o godzinie 17:00 lub e-mailem na adres ukstrojk@gmail.com