Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Tenis na Orlikach

Orlik wojciecha 11 
W dniach 29-30 czerwca na Kompleksie boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Katowickiej odbędzie się kurs dla animatorów organizowany przez Polski Związek Tenisa w ramach akcji Tenis na Orlikach. Akcja polega na propagowaniu i promowaniu tenisa jako sposobu na zdrowy styl życia i obaleniu przy tym mitu finansowej niedostępności tego sportu. Więcej o akcji można poczytać tutaj.

W ramach Programu “Tenis 10” Polski Związek Tenisowy opracował założenia dla projektu “Tenis na Orlikach”, ktorego celem jest:

  • zapewnienie możliwości dostępu dzieciom do tenisa na Orlikach,
  • uatrakcyjnienie oferty dla dzieci na Orlikach,
  • upowszechnianie tenisa i promowanie zdrowego stylu życia,
  • zachęcenie jak największej liczby dzieci do uprawiania sportu, w tym tenisa,
  • wczesna identyfikacja talentów sportowych – najzdolniejsze, wyróżniające się dzieci można szybko wychwycić i kierować do klubów sportowych,
  • podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia tenisa do szkół, jako dyscypliny wczesnoszkolnej, atrakcyjnej formy zajęć wychowania fizycznego oraz opracowanie stosownego programu szkolenia,
  • wyrównanie szans społecznych dzieci w Polsce poprzez szeroki dostęp do dyscypliny postrzeganej dotychczas jako elitarna,
  • obalenie mitu finansowej niedostępności tego sportu dla szerokich mas.