Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Zaraz wracam – sprzęt za sprzęt

zaraz wracam
Fundacja „Zaraz wracam” rozpoczęła akcję społeczno-edukacyjną „Sprzęt za sprzęt”. Akcja organizowana jest wspólnie z portalem „futbolowo.pl”, okręgowymi związkami piłki nożnej oraz partnerami z branży elektrorecyklingu. Fundacja wystąpiła również o oficjalny patronat Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Ostapiuka. Link do akcji
 
Akcja polega na organizowaniu zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w klubach sportowych. Odpady, zebrane przez kluby, zostaną przekazane recyklerom wskazanym przez fundację, a następnie przeliczone na punkty, i wymienione na sprzęt sportowy zgodnie z regulaminem akcji (piłki, stroje, bramki, itp.). Głównym celem akcji „Sprzęt za sprzęt” jest propagowanie właściwych nawyków postępowania ze zużytym sprzętem, uświadamianie zagrożeń dla środowiska naturalnego, a także wspieranie sportu i kultury fizycznej w klubach sportowych. Udział w tej akcji jest dobrowolny i nieodpłatny.
Mając na uwadze walory edukacyjne i ekologiczne akcji „Sprzęt za sprzęt”, a  także jej wkład w rozwój kultury fizycznej, organizatorom zależy na tym, aby szeroko rozpowszechnić informację o tym przedsięwzięciu.
 
W razie pytań prosimy o kontakt na adres fundacja@zarazwracam.pl lub telefonicznie 512 386 196