Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Analiza i koncepcja poprawy stanu technicznego wybranych obiektów i terenów sportowo – rekreacyjnych w Mikołowie

LOGO-MOSiR1
 
Analiza i koncepcja poprawy stanu technicznego wybranych obiektów i terenów sportowo – rekreacyjnych w Mikołowie:
 
Część I – Zagospodarowanie terenu przy ul. Grażyńskiego w sąsiedztwie Kompleksu Boisk Sportowo – Rekreacyjnych „ Moje Boisko Orlik 2012”
 
Część II – Ośrodek Rekreacyjny “Planty” przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 wraz z terenem w pobliżu obiektu