Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Koncepcja projektu budowy skateparku w Mikołowie

skate park
Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa skateparku. Będzie ona realizowana na terenie Mikołowa, w Centrum miasta w bezpośrednim sąsiedztwie boiska Orlik 2012 przy ul. Grażyńskiego. Wybudowanie skateparku umożliwi młodzieży uprawianie sportów ekstrymalnych takich, jak np.: jazda na deskorolce, hulajnodze, BMX, czy wyczynowa jazda na rolkach i łyżworolkach. Realizacja zadania pozwoli młodzieży na aktywne, urozmaicone spędzanie wolnego czasu. 

 
Projekt zostanie zrealizowany w formule zaprojektuj i wybuduj. Będzie się składał z następujących elementów: Quarter pipe + roll-in, Spine ramp, Funbox do skoków, Quarter pipe + wall, bank ramp+grindbox, grindławka (x3), grindbox spadowy, poręcz łamana, kickair+grindbox spadowy, „C” Box z „C” Poręcz + manualbox, bankramp z quarterpipe, poręcz prorta długa. (mapka poglądowa)
 Wartość inwestycji oszacowano na ok. 617 000,00 zł. Gmina w dniu 20.01 br. złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Marszałka Województwa Śląskiego do Programu Rozwoju Bazy Sportowej  w kwocie: 203 600,00 zł. Wkład własny gminy to 413 400,00 zł.
Planowane rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie kwietnia/maja 2015r.