Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Wprowadzenie samorządowego programu “Liczna Rodzina”

LOGO MOSiR1

Zgodnie z wprowadzeniem ulg i uprawnień w ramach samorządowego programu „Liczna Rodzina” zostały ustalone wysokości opłat za wstęp i korzystanie z obiektów MOSiR Mikołów.

Kryta Pływalnia „Aqua Plant”

 • bilet wstępu normalny – 8,00 zł za godzinę od osoby,
 • bilet wstępu ulgowy – 4,00 zł za godzinę od osoby do 19 roku życia,
 • bilet wstępu rodzinny – 5,00 zł za godzinę od osoby w wypadku korzystania przez minimum 3 osoby – pełnoletni opiekunowie lub pełnoletni opiekun wraz z dzieckiem (dziećmi) do 19 roku życia (za okazaniem dokumentu tożsamości).
 • Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez instruktora nauki pływania MOSiR (w uzgodnionym terminie):
  1. indywidualnych jednoosobowych – 36,00 zł za 45 minut od osoby,
  2. grupowych dwuosobowych – 31,50 zł za 45 minut od osoby,
  3. grupowych trzyosobowych – 27,00 zł za 45 minut od osoby,
  4. grupowych od 4 do 15 osób – 90,00 zł za 45 minut od grupy.

Otwarte Kąpielisko Miejskie w Ośrodku Rekreacyjnym „PLANTY” do godz. 17.00

 • bilet wstępu normalny – 4,00 zł od osoby
 • bilet wstępu ulgowy – 2,00 zł od osoby – (dotyczy uczniów i studentów do 24 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów powyżej 60 roku życia za okazaniem stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za okazaniem stosownego dokumentu).

Otwarte Kąpielisko Miejskie w Ośrodku Rekreacyjnym „PLANTY” po godz. 17.00

 • bilet wstępu normalny – 2,00 zł od osoby
 • bilet wstępu ulgowy – 1,00 zł od osoby – (dotyczy uczniów i studentów do 24 roku życia za okazaniem legitymacji szkolnej lub studenckiej, emerytów i rencistów powyżej 60 roku życia za okazaniem stosownego dokumentu, osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności za okazaniem stosownego dokumentu).