Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

XIII Mikołowski Bieg Uliczny im. Henryka Biskupiaka

bieg miko 201426 września br. odbędzie się XIII Mikołowski Bieg Uliczny im. Henryka Biskupiaka. Zawodnicy jak co roku rozpoczną swój bieg o godzinie 11:00parkingu przy krytej pływalni natomiast meta będzie znajdować się na bieżni Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego MOSiR. Już dziś ropoczynamy internetowe zapisy, które będą trwać do 13 września br. Każdy uczestnik biegu bierze udział w Grand Prix Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w biegach masowych.

Podczas biegu każdy uczestnik będzie mógł wesprzeć podopiecznych Fundacji Stonoga, poprzez pobiegnięcie z kartą “Biegnę dla…” w ramach akcji Fundacji PKOBP. Serdecznie zapraszamy aby jak największa liczba osób pobiegła z kartką na plecach.

Trasa prowadząca terenami Mikołowa oraz Łazisk Górnych ma długość 10km i posiada atest PZLA. Biuro zawodów będzie czynne od godz. 8:30 do 10:15 na placu harcerskim przy Krytej Pływalni Aqua Plant.

 
Imprezą towarzyszącą podczas XIII Mikołowskiego Biegu Ulicznego są:

Biegi Dzieci i Młodzieży, które odbędą się o godzinie 9:00 (26.09.2015, sobota) na terenie Kompleksu sportowo rekreacyjnego MOSiR w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 45

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mosir.mikolow.eu oraz uiszczenie opłaty w wysokości 30zł na podane poniżej konto bankowe. Zapisy elektroniczne rozpoczną się 14.08.2015r. i zakończą 13.09.2015r. Uczestniczy zgłaszający się elektronicznie otrzymają pamiątkową koszulkę. Wpłaty na konto dokonane po 13.09.2015r. nie uprawniają do startu w imprezie oraz nie będą zwracane.
  
Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Biegaton Mikołów
43-190 Mikołów, Os. XXX-lecia PRL3/42
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A Mikołów
67 2030 0045 1110 0000 0382 9720
Tytułem: Opłata startowa Mikołowski Bieg Uliczny
Imię i nazwisko uczestnika oraz kategoria
  
Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy tj. 26.09.br. w biurze zawodów poprzez wypełnienie papierowego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty gotówkowej w wysokości 50zł w biurze zawodów. Uczestnicy zgłaszający się w dniu imprezy nie otrzymają pamiątkowej koszulki.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.