Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Pierwsze kroki na lodzie – 2016

pierwsze kroki 2015 
W związku z pozyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki, w dniu  4 stycznia 2016 o godz. 10.00 ruszamy z akcją””: „Poznaj pierwsze kroki na lodzie” – zachęcamy dzieci ze szkół podstawowych w Mikołowie wraz z rodzicami do aktywnej formy spędzania wolnego czasu w okresie zimowym.

Główne założenia akcji to:
– rozpropagowanie jazdy na łyżwach na terenie Gminie Mikołów
– umożliwienie i pokazanie sposobu na zdrowe i aktywne spędzanie czasu wolnego przez rodzinę w okresie zimowym
– integracja w rodzinie poprzez sport
– opanowanie podstawowych elementów jazdy na łyżwach przez dzieci i ich rodziców
– poprawa sprawności i wydolności fizycznej
– wyselekcjonowanie uzdolnionych dzieci do szkolenia sportowego w hokeju na lodzie i łyżwiarstwie.
 
Zajęcia w ramach akcji będą zajęciami otwartymi, a zatem w okresie zimowym, każdy uczeń po lekcjach szkolnych będzie miał możliwość uczyć się jazdy na łyżwach. Ponieważ często rodzice odbierają dzieci ze szkoły, oni również będą mogli z dzieckiem korzystać z lodowiska.
 
Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą na terenie sztucznego lodowiska przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 w Mikołowie od 4 stycznia 2016 roku do 29 lutego 2016, w dniach: 
poniedziałek, środa, piątek w godzinach 17.00 – 18.00,
w soboty i niedziele 10.00 – 11.00,
w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 11.00.
 
Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską – trenerów klasy mistrzowskiej i drugiej hokeja na lodzie i łyżwiarstwa figurowego.
 
Akcja ma na celu zachęcić dzieci i rodziców do aktywności ruchowej w okresie zimowym, a w szczególności do uprawiania hokeja na lodzie i łyżwiarstwa oraz poznania zasad bezpiecznego korzystania z lodowiska.
Znaczenie pozytywnego wpływu udziału dzieci i młodzieży w zajęcia sportowo – rekreacyjnych musi być uświadamiane przede wszystkim rodzicom. Od ich inspirującej i wspomagającej postawy, a także współuczestnictwa w dużej mierze zależy zainteresowanie dzieci sportem.
 
Aktywność fizyczna w rodzinie spełnia wiele pozytywnych funkcji: m. in. wzmaga integrację i partnerstwo, spontaniczność, doskonalenie i indywidualizację, a nabywanie pewnych umiejętności sportowych dzieci zawdzięczają głównie rodzinie.
 
Ważnym działaniem jest przekazywanie dzieciom rodzinnych tradycji sportowych. Przeszła aktywność sportowa rodziców może mieć większy wpływ na zajmowanie się sportem przez dzieci. Początki kariery sportowej wiążą się właśnie z przekazywaniem tradycji sportowych w rodzinie.
 
Rodzice nie powinni zapomnieć o ciągłym wspieraniu dzieci w podejmowaniu aktywności fizycznej poprzez odczucie zadowolenia z aktywności dziecka (wsparcie emocjonalne), dostarczanie sprzętu sportowego (wsparcie materialne), zapoznanie się z podstawowymi umiejętnościami sportowymi (wsparcie informacyjne).
 
Akcja „Poznaj pierwsze kroki na lodzie” jest niewątpliwą okazją dla całych rodzin do wzięcia udziału w zajęciach, które rozwijają i bawią, promując zdrowy tryb życia i aktywne spędzanie wolnego w gronie najbliższych.