Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

XIV Mikołowski Bieg Uliczny im. Henryka Biskupiaka

24 września br. odbędzie się XIV Mikołowski Bieg Uliczny im. Henryka Biskupiaka. Zawodnicy rozpoczną swój bieg o godzinie 12:00parkingu przy krytej pływalni natomiast meta będzie znajdować się na bieżni Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego MOSiR. Już dziś rozpoczynamy internetowe zapisy, które będą trwać do 11 września br. Każdy uczestnik biegu bierze udział w Grand Prix Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w biegach masowych.     
Podczas biegu każdy uczestnik będzie mógł wesprzeć podopiecznych Fundacji Stonoga, poprzez pobiegnięcie z kartą “biegnę dla Milenki” w ramach akcji Fundacji PKO Banku Polskiego. W tym roku pobiegniemy dla Mileny Ćmok

 
WAŻNE – ZMIANA TRASY XIV MIKOŁOWSKIEGO BIEGU ULICZNEGO
TRASA NIE POSIADA ATESTU

W związku z otrzymaną informacją od Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych o planowanym remoncie dróg: Szkolnej i Górniczej informujemy, że zmianie uległa trasa mikołowskiego biegu.

 

DŁUGOŚĆ TRASY WYNOSI PONAD 10KM

Biuro zawodów będzie czynne od godz. 9:30 do 11:15 na placu harcerskim przy Krytej Pływalni Aqua Plant.

 
Imprezą towarzyszącą podczas XIV Mikołowskiego Biegu Ulicznego są:

Biegi Dzieci i Młodzieży, które odbędą się o godzinie 9:30 (24.09.2016, sobota) na terenie Kompleksu sportowo rekreacyjnego MOSiR w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 45

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.mosir.mikolow.eu oraz uiszczenie opłaty w wysokości 30zł na podane poniżej konto bankowe. Zapisy elektroniczne rozpoczną się 1.08.2016r. i zakończą 11.09.2016r. Uczestniczy zgłaszający się elektronicznie otrzymają pamiątkową koszulkę. Wpłaty na konto dokonane po 11.09.2016r. nie uprawniają do startu w imprezie oraz nie będą zwracane.
  
Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Biegaton Mikołów
43-190 Mikołów, Os. XXX-lecia PRL3/42
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A Mikołów
67 2030 0045 1110 0000 0382 9720
Tytułem: Opłata startowa Mikołowski Bieg Uliczny
Imię i nazwisko uczestnika oraz kategoria
  
Zgłoszenia przyjmowane będą również w dniu imprezy tj. 24.09.br. w biurze zawodów poprzez wypełnienie papierowego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty gotówkowej w wysokości 50zł w biurze zawodów. Uczestnicy zgłaszający się w dniu imprezy nie otrzymają pamiątkowej koszulki.
Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, wyrażenie zgody na akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.