Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

11 września 2017 r. w Krytej Pływalni „Aqua Plant” rusza program – „Już pływam”

aqua plant 5
  

Program ten obejmuje zajęcia nauki pływania i skierowany jest do uczniów pierwszych klas ze szkół podstawowych w Mikołowie. Ma on na celu propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechniania aktywności fizycznej oraz zdobywanie umiejętności pływania i bezpiecznego zachowania się w wodzie wśród dzieci.

Atrakcyjna forma zajęć pozwoli rozbudzić zainteresowanie różnymi formami aktywności ruchowej: rekreacyjnej, sportowej, zdrowotnej oraz wyposaży uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające wszechstronny rozwój fizyczny i motoryczny.

Główne założenia projektu to :

– nauka podstawowych zdolności pływackich,

– poprawa ogólnej sprawności i wydolności fizycznej dzieci,

– upowszechnienie umiejętności pływania w Gminie Mikołów.

Ponadto zajęcia w wodzie:

– wpłyną pozytywnie na rozwój psychofizyczny dzieci,

– będą stanowić profilaktykę skrzywień kręgosłupa,

– podniosą ogólną odporność organizmu na infekcje i zakażenia.