Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Modernizacja zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego – przetarg

005 1280x960
Modernizacja obejmuje roboty budowlane w części pomieszczeń parteru m.in. magazynu sprzętu, pomieszczenia szatni i natrysków dla zawodników gospodarzy, pom. szatni i natrysków dla zawodników gości, pom. szatni i natrysku dla sędziów, pom. wc. wewnętrznych, sali oraz przebudowę pom. wc. dostępnych od strony zewnętrznej budynku.

Dodatkowo zostaną wydzielone dwie nowe ogólnodostępne szatnie oraz powiększone szatnie gospodarzy i gości wraz z ich doposażeniem m.in. w boksy dla zawodników, stoliki i ławki.
Zamontujemy również nową tablicę wyników w miejsce obecnie funkcjonującej.
Realizację zadania zaplanowano w II połowie br. po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń na prowadzenie prac oraz przeprowadzeniu postępowania przetargowego na wykonanie ww. robót budowlanych.
       
005 1280x960
 
001 1280x960
 
002 1280x960
 
003 1280x960
 
004 1280x960