Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Pumptrack w Mikołowie!

Pumptrack Mikołów
MOSiR w Mikołowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i budowa toru rowerowego typu Pumptrack przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie” zawarł umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę toru rowerowego wraz z elementami małej architektury w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Celem przedsięwzięcia jest rozszerzenie infrastruktury wypoczynku i rekreacji w zakresie innowacyjnej infrastruktury rowerowej wpływającej na powiększenie walorów turystyczno rekreacyjnych Gminy Mikołów.

Zaprojektowany i wykonany wg koncepcji tor posiadać będzie konstrukcję ziemną o nawierzchni bitumicznej o parametrach pozwalających na rozpędzanie i utrzymywania prędkości jazdy bez konieczności pedałowania. Rozmiar toru to ok. 213 mb toru jezdnego z wydzieleniem i podziałem na tor „A” – z przeznaczeniem do korzystania dla dzieci o długości ok. 50 mb toru jezdnego i tor „B” – z przeznaczeniem do korzystania dla młodzieży i osób uprawiających sporty rowerowe na wyższym poziomie zaawansowania, niezależnie od wieku o długości ok. 163 mb toru. Projektowane tory posiadać będą przeszkody „muldy” napędzające o różnych wysokościach, „bandy” – zakręty o właściwie dobranych parametrach oraz układ pasm jezdnych
umożliwiających skręcanie w obie strony (w prawo i lewo) bez konieczności zmiany kierunku jazdy. Kształt, konstrukcja i wykonania toru zapewniać będą możliwość bezpiecznego opuszczania pasma toru a w najwyższych punktach zakrętów zastosowane zostanie oznakowanie wizyjne, informujące o zbliżaniu się do krawędzi pasa jezdnego. Dodatkowo wykonany zostanie plac wypoczynkowy zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie toru jezdnego i dający wgląd w cały przebieg toru oraz fragmenty chodnika nawiązującego do istniejących ciągów pieszych. Dodatkowo plac wyposażony zostanie w kosze na śmieciu, ławki, stojaki na rowery oraz doposażony w niezbędny regulamin obiektu. Zaplanowano również uzupełnienie monitoringu w obszarze projektowanego toru rowerowego poprzez rozbudowę istniejącego systemu monitoringu zlokalizowanego na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego Orlik przy ul. Grażyńskiego.
Koszt inwestycji: 289 000 zł
Termin realizacji: sierpień 2018 roku