Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Naprawa schodów i nowy zjazd przy OR Planty

OR Planty
 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie jako zarządca kąpieliska miejskiego zlokalizowanego na terenie OR Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 zwrócił się z prośbą do Zarządu Powiatu Mikołowskiego o wykonanie naprawy schodów terenowych zlokalizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.

Stan techniczny betonowych schodów terenowych stwarzał bowiem duże niebezpieczeństwo i bezpośrednie zagrożenie wystąpienia np. upadku pieszych korzystających z ww. dojścia – schodów zewnętrznych stanowiących trakt komunikacyjny pomiędzy poboczem z przejściem dla pieszych i chodnikiem, zlokalizowanym poniżej niwelety drogi powiatowej.

W odpowiedzi na ww. Powiatowy Zarząd Dróg w Mikołowie realizujący działania w zakresie utrzymania dróg powiatowych podjął skuteczne działania mające na celu wyeliminowanie ww. zagrożenia. Przed letnim sezonem funkcjonowania Ośrodka Rekreacyjnego Planty ww. jednostka organizacyjna powiatu, zakończyła prace związane z naprawą schodów betonowych wraz z zabudowaniem poręczy, wykonaniem utwardzonego dojścia z kostki brukowej w miejscu lokalizacji przejścia dla pieszych, przeprowadzeniem cięć pielęgnacyjnych żywopłotu oraz wykonaniem nowej pochylni na ciągu istniejącego chodnika od strony zachodniej.IMG 6391 1024x768OR PlantyIMG 6393 1024x768IMG 6395 1024x768