Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Orzełek – Przedszkolny Puchar Polski

ORZEŁEK Już 9 kwietnia br. rusza projekt “Orzełek – Przedszkolny Puchar Polski”, który jest kontynuacją zapoczątkowanego w zeszłym roku projektu “Orzełek”, zorganizowanego w sezonie 2018 pod hasłem “Puchar Świata Przedszkolaka”. Projektem objętych zostanie 13 przedszkoli (ok. 500 dzieci), a w ramach działania sportowego nacisk kładziony będzie na rozwój kultury fizycznej dzieci i realizowany zostanie poprzez organizowanie treningów piłki nożnej jeden raz w tygodniu. Treningi prowadzone będą przez wykwalifikowanych trenerów. Czas trwania projektu: od 9 kwietnia do 7 czerwca br.