Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Kompleks sportowo-rekreacyjny oraz Stadion Miejski – procedury i zasady postępowania w czasie trwania pandemii COVID – 19

Kompleks sportowo-rekreacyjny oraz Stadion Miejski – procedury i zasady postępowania w czasie trwania pandemii COVID – 19

PROCEDURY i ZASADY POSTĘPOWANIA W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID -19
obowiązują od 18 maja 2020 r.

KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY ORAZ STADION MIEJSKI

Nie spełnianie poniższych wymogów, skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z obiektu w okresie stanu epidemii. Zachowanie bezpieczeństwa na obiekcie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii ma charakter priorytetowy.

 • godziny otwarcia – ogólnodostępne:
  poniedziałek – piątek godz. 06.15 – 13.45; 18.15 – 22.00
  sobota godz. 06.15 – 08.45; 13.15 – 22.00
  niedziela godz. 06.15 – 22.00
 • godziny otwarcia – grupy zorganizowane
  poniedziałek – piątek godz. 14.00 do 18.00
  sobota godz. 9.00 do 13.00
 • obowiązek zgłoszenia się do zarządcy osób wchodzących na obiekt
 • obowiązkowa dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt
 • obowiązuje ograniczenie liczby osób mogących jednorazowo korzystać z obiektu – nie więcej niż 14 osób (plus 2 trenerów) na kompleks i stadion
 • na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać max. 22 osoby (plus 4 trenerów)
 • zapewnienie odstępu między grupami/osobami korzystającymi z obiektu, 10-minutowy bufor pomiędzy zajęciami/rezerwacjami
 • ograniczenie w możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą)
 • rekomendowane jest przyjście na obiekt w stroju sportowym (szatnie zamknięte)
 • korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu sportowego
 • obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boiskach nie ma obowiązku zakrywania twarzy
 • po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się)
 • obowiązek dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu i po każdej grupie

DYREKTOR
MOSiR Mikołów