Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Kompleksy Boisk Sportowych Orlik 2012 – procedury i zasady postępowania w czasie trwania pandemii COVID – 19

Kompleksy Boisk Sportowych Orlik 2012 – procedury i zasady postępowania w czasie trwania pandemii COVID – 19

PROCEDURY i ZASADY POSTĘPOWANIA
W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID 19 – obowiązują od 18 maja 2020 r.

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

Niespełnianie poniższych wymogów, skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z obiektu w okresie stanu epidemii.
Zachowanie bezpieczeństwa na terenie obiektu i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii ma charakter priorytetowy.

– godziny otwarcia – ogólnodostępne:
poniedziałek – piątek godz. 16.00 – 19.45
sobota – niedziela godz. 11.00 – 21.00

– godziny otwarcia – grupy zorganizowane:
poniedziałek – piątek godz. 20. 00 do 22.00

– obowiązek zgłoszenia do zarządcy ilości osób wchodzących na obiekt
– obowiązek dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt
– obowiązek ograniczenia liczby osób mogących jednorazowo korzystać z obiektu – nie więcej niż 14 osób (plus 2 trenerów)
– zapewnienie odstępu między grupami korzystającymi z obiektu, 15 – minutowy bufor pomiędzy grupami korzystających
– ograniczenie w możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą)
– rekomendowane jest przyjście na obiekt w stroju sportowym (szatnie zamknięte)
– korzystanie tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu sportowego
– obowiązek zasłaniania twarzy do momentu dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boiskach nie ma obowiązku zakrywania twarzy
– po zakończeniu gry rekomendowane jest niezwłoczne opuszczenie obiektu (niegromadzenie się)
– obowiązek dezynfekcji urządzeń po każdym użyciu i po każdej grupie korzystających

DYREKTOR
MOSiR Mikołów