Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

ZASADY UŻYTKOWANIA KRYTEJ PŁYWALNI „AQUA PLANT” W MIKOŁOWIE W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

ZASADY UŻYTKOWANIA KRYTEJ PŁYWALNI „AQUA PLANT” W MIKOŁOWIE W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

Kryta pływalnia Aqua Plant” w Mikołowie jest ogólnodostępna codziennie w godz. od 6.00 do 22.00

Zasady zostały opracowane w oparciu o „Wytyczne dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-COV-2 w Polsce” ogłoszone przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 1 czerwca
2020 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 1066).

 • obowiązkowe noszenie maseczki (osłona ust i nosa) przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie
 • na terenie obiektu może znajdować się max 45 osób jednorazowo tj. nie więcej niż połowa obłożenia obiektu (poza obsługą)
 • oddzielono strefę wejścia na teren obiektu – wyjścia z obiektu
 • na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 metry
  W poszczególnych nieckach jednocześnie może przebywać:
 • niecka sportowa – maksymalnie 4 osoby na torze (do 24 osób)
 • niecka rekreacyjna – maksymalnie 14 osób
 • jacuzzi – maksymalnie 6 osób
 • zjeżdżalnia – maksymalnie 1 osoba

 

 • ograniczenia w użytkowaniu strefy saun (max 4 osoby)
 • dostępna wyłącznie sauna sucha
 • obowiązkowe korzystanie bez okrycia wierzchniego w wyjątkiem ręcznika
 • sauna dostępna w dniach: poniedziałek, środa, piątek -wyłącznie dla kobiet
 • sauna dostępna w dniach: wtorek, czwartek, sobota – wyłącznie dla mężczyzn
 • niedziela – dzień ogólnodostępny

 

 • ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się
 • zakaz korzystania z pływalni osób z objawami jakiejkolwiek ostrej infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu
 • zalecane dokonywanie płatności kartą płatniczą
 • użytkownicy pływalni zobowiązani są przestrzegać ścisłych zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp
 • wyłączone z użytkowania szafki na buty (w holu głównym)
 • wyłączone z użytkowania suszarki do włosów
 • obiekt podlega systematycznej dezynfekcji

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zasadach ma zastosowanie Regulamin Krytej Pływalni „Aqua Plant”.