Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Pozytywna rekomendacja Sanepidu

Pozytywna rekomendacja Sanepidu

Kryta Pływalnia “Aqua Plant” w Mikołowie działa zgodnie z “Wytycznymi dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-COV-2 w Polsce” ogłoszonymi przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 1 czerwca 2020 r.
W dniu 26 sierpnia 2020 roku odbyły się oględziny przedstawiciela Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach sprawdzające przygotowanie obiektu tj. Krytej Pływalni “Aqua Plant” w Mikołowie do wytycznych dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-COV-2 w Polsce” ogłoszonych przez Ministerstwo Rozwoju i Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 1 czerwca 2020 r.
Na podstawie oględzin potwierdzono, iż obiekt działa zgodnie z rekomendacjami i zaleceniami służb sanitarnych. Tym samym podtrzymane są dotychczasowe ograniczenia dotyczące zasad korzystania z strefy saun oraz wyłączenie z użytkowania biczy wodnych.