Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Nagrody za osiągnięcia sportowe

Nagrody za osiągnięcia sportowe

Informujemy, iż do 31 stycznia br.  składać można wnioski o nagrody za osiągnięcia  sportowe uzyskane w 2020 r.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Sprawę prowadzi i informacji udziela:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów
telefon (32) 779 76 03, (32) 779 76 04
e-mail: mosir@mosir.mikolow.eu

Podstawa prawna:
Uchwała nr XXX/283/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa

Nagroda sportowawniosek

Przypominamy również, iż nagrody za osiągnięcia sportowe w ramach współzawodnictwa szkolnego składa się w terminie do 20 lipca za bieżący rok szkolny, a informacji udziela Wydział Oświaty Urzędu Miasta.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.