Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Spotkanie z cyklu Lokalne Koalicje Sportu

Spotkanie z cyklu Lokalne Koalicje Sportu

Serdecznie zachęcamy wszystkie osoby związane ze sportem (trenerów, nauczycieli, prezesów, działaczy) do wzięcia udziału w spotkaniu  z cyklu Lokalne Koalicje Sportu, które odbędzie się 2 lutego br.godz. 17:00 metodą World Cafe, a czas trwania spotkania nie przekroczy 2h.

Lokalne Koalicje Sportu to inicjatywa podejmowana w celu zbliżenia do siebie organizacji o profilu sportowym, a także wsparcia ich działalności poprzez wymianę doświadczeń.

Tematyka spotkania:

1) Zagrożenia dla młodzieży wynikające z uprawiania sportu;

2) Rola lokalnych klubów, instytucji i organizacji w ochronie młodych sportowców;

3) Dobre praktyki w zapobieganiu zagrożeniom wynikającym z uprawiania sportu;

4) Jak wartości olimpijskie są promowane i wykorzystywane w edukacji poprzez sport.

Więcej informacji dostępnych tutaj.