Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Nagrody Burmistrza Mikołowa za osiągnięcia sportowe – wyniki

Nagrody Burmistrza Mikołowa za osiągnięcia sportowe – wyniki

Z radością informujemy, iż dobiegła końca procedura weryfikacji złożonych wniosków o przyznanie nagród sportowych Burmistrza Mikołowa dla osób fizycznych za wysokie osiągnięcia i wyniki uzyskiwane w międzynarodowym lub/i krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie otrzymał do weryfikacji 40 oryginalnych kompletów wniosków, złożonych w terminie do dnia 31.01.2021 r. – pozytywnie ocenionych zostało 28 wniosków. W załączniku szczegółowe zestawienie  wysokości i ilości przyznanych nagród sportowych za 2020 rok na łączną kwotę 52 500 zł.

Przypominamy, iż przyznana nagroda wypłacana będzie jednorazowo w formie przelewu na rachunek bankowy lub
w sposób inny wskazany przez Wnioskodawcę.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym sportowcom!

NAGRODY SPORTOWE – WYNIKI