Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Obiekty sportowe MOSiR – nowe obostrzenia

Obiekty sportowe MOSiR – nowe obostrzenia

Szanowni Państwo, w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Od soboty 27 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r. w stosunku do obecnego stanu prawnego dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy nie będą mogli kontynuować treningów i rozgrywek na terenie obiektów MOSiR w Mikołowie.
Obiekty będą dostępne wyłącznie po spełnieniu następujących warunków:
kryta pływalnia Aqua Plant
– wyłącznie dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych

hala sportowa, boiska piłkarskie, kompleks sportowo – rekreacyjny, kompleksy boisk Orlik
– wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu ar. 107 i 108 Traktatu,
– zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
– zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ww. ustawy,

Korzystanie z obiektów sportowych wymaga dokonania rezerwacji oraz dostarczenia dokumentów stosownego związku sportowego pozwalające zweryfikować zawodników.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
602 139 719
menadzer@mosir.mikolow.eu