Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Zamknięcie obiektów MOSiR Mikołów

Zamknięcie obiektów MOSiR Mikołów

Szanowni Państwo, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadzamy ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów MOSiR Mikołów od 20 marca do 9 kwietnia 2021 roku:
– kryta pływalnia Aqua Plant dostępna wyłącznie dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych

– hala sportowa, boiska piłkarskie, kompleks sportowo – rekreacyjny, kompleksy boisk Orlik funkcjonować będą na zasadach, które poznaliśmy już w grudniu czyli dopuszczalna jest organizacja współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego po spełnieniu jednego z następujących warunków:

– wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu ar. 107 i 108 Traktatu,
– zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
– zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu ww. ustawy,

Korzystanie z obiektów sportowych wymaga dokonania rezerwacji oraz dostarczenia dokumentów stosownego związku sportowego pozwalające zweryfikować zawodników.

Przypominamy, że zajęcia sportowe, współzawodnictwa sportowe lub wydarzenia sportowe odbywają się bez udziału publiczności, a uczestnicy są obowiązani do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt sportowy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
tel. 602 139 719
e-mail: menadzer@mosir.mikolow.eu