Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Wymiana oświetlenia na energooszczędne w hali sportowej MOSiR

Informujemy z ogromną przyjemnością, że zakończono i rozliczono zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia hali sportowej MOSIR przy ul. Bandurskiego 1A” na kwotę 55 608,30 zł. W ramach prac wykonano zaprojektowanie i wymianę oświetlenia hali sportowej poprzez demontaż istniejących lamp 450W meta halogenowych w ilości 54 sztuk oraz montaż nowych lamp LED w ilości 45 sztuk (w tym 23 sztuki o mocy 150W i 22 sztuki o mocy 200W). Realizacja zadania pozwala na obniżenie zapotrzebowania na moc na potrzeby oświetlenia hali sportowej o ok. 63% tj. z istniejących 21,6 kW do projektowanych 7,88 kW – co bezpośrednio wpływa na zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych w zakresie zużycia energii ale również wpływa na zwiększenie natężenia oświetlenia (średnie natężenie 900 lux)