Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Zasady korzystania z krytej pływalni Aqua Plant

Zasady korzystania z krytej pływalni Aqua Plant

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 14 grudnia 2021 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 • NA TERENIE HALI BASENOWEJ MOŻE ZNAJDOWAĆ SIĘ JEDNORAZOWO NIE WIĘCEJ NIŻ POŁOWA OBŁOŻENIA OBIEKTU 28 osób
 • POZOSTAŁA CZĘŚĆ BILETÓW NADAL DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA OSÓB ZASZCZEPIONYCH PRZECIWKO COVID – 19
 • FAKT ZASZCZEPIENIA POTWIERDZA SIĘ W KASIE
 • NA TERENIE OBIEKTU OBOWIĄZUJE ZASADA ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO WYNOSZĄCEGO min. 1,5
 • OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU STREFY SAUN (max 4 osoby/saunę)
 • OGRANICZENIA W UŻYTKOWANIU WANNY Z HYDROMASAŻEM – jednoczesna liczba osób przebywających (max 6 osób)
 • OGRANICZENIE POBYTU W OBIEKCIE DO CZASU KĄPIELI W BASENIE I PRZEBRANIA SIĘ
 • ZAKAZ KORZYSTANIA Z PŁYWALNI OSÓB Z OBJAWAMI JAKIEJKOLWIEK OSTREJ INFEKCJI, PRZEDE WSZYSTKIM DRÓG ODDECHOWYCH
 • OBOWIĄZKOWA DEZYNFEKCJA RĄK PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW PRZY WEJŚCIU
  OBOWIĄZKOWE NOSZENIE OSŁON UST I NOSA PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z WYŁĄCZENIEM KĄPIELI I PŁYWANIA W BASENIE
 • ZALECANE DOKONYWANIE PŁATNOŚCI KARTĄ PŁATNICZĄ
 • UŻYTKOWNICY PŁYWALNI ZOBOWIĄZANI SĄ PRZESTRZEGAĆ ŚCISŁYCH ZASAD HIGIENY – PRZED WEJŚCIEM DO HALI BASENOWEJ OBOWIĄZUJE DOKŁADNE UMYCIE CAŁEGO CIAŁA POD NATRYSKIEM. DO HALI BASENOWEJ NALEŻY PRZEJŚĆ PRZEZ BRODZIK DO PŁUKANIA I DEZYNFEKCJI STÓP
 • OBIEKT PODLEGA SYSTEMATYCZNEJ DEZYNFEKCJI
 • PROSIMY STOSOWAĆ SIĘ RÓWNIEŻ DO POLECEŃ PERSONELU OBIEKTU I WYTYCZNYCH
  NA PIKTOGRAMACH

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach ma zastosowanie Regulamin Krytej Pływalni „Aqua Plant”