Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Nowe zasady korzystania z obiektów MOSiR

Nowe zasady korzystania z obiektów MOSiR

Szanowni Państwo, od 15 grudnia 2021 roku obowiązują nowe wytyczne związane z wystąpieniem stanu pandemii dotyczące korzystania z obiektów sportowo – rekreacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14.12.2021 roku

KRYTA PŁYWALNIA „Aqua Plant”
– jednorazowo na terenie hali basenowej może znajdować się nie więcej niż 30% obłożenia obiektu tj. 28 osób
– pozostała część biletów nadal dostępna jest tylko dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19
– fakt szczepienia potwierdza się w kasie

OBIEKTY SPORTOWE na otwartym powietrzu, w tym LODOWISKO na terenie O.R. Planty
– bez ograniczeń

HALA SPORTOWA MOSiR
– jednorazowo nie więcej osób niż 30% obłożenia obiektu, do limitu osób nie zalicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19
– bez ograniczeń jest dopuszczalne w przypadku:
– sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
– zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
– dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;
– zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej;
– zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;

OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST i NOSA podczas przemieszczenia się na terenie obiektu lub do czasu rozpoczęcia zajęć;

Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego, basenu lub ze sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.

Skuteczna walka z koronawirusem to przede wszystkim przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa – DDMA+W, czyli:

  • Dystans
  • Dezynfekcja
  • Maseczka
  • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe
  • Wietrzenie