Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Uwaga – oferta pracy w MOSiR

Uwaga – oferta pracy w MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie ogłasza rekrutację na stanowisko konserwator / konserwator maszyn i urządzeń

Wymagane:

  1. wykształcenie zawodowe, co najmniej dwuletni staż pracy,
  2. uprawnienia elektryczne do 1kV,
  3. doświadczenie w pracach konserwatorskich,
  4. dokładność i sumienność.

Podstawowe zadania na stanowisku:

  1. usuwanie usterek, przeprowadzanie remontów, napraw, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami, znajdujących się  w obiektach: Kryta pływalnia „Aqua Plant”, Ośrodek Rekreacyjny „Planty”, Domek Parkowy oraz na terenach do nich przyległych.
  2. prawidłowa obsługa i dbanie o należyty stan maszyn, sprzętu i narzędzi oraz porządek i ład w miejscu pracy.

Oferujemy umowę o pracę w systemie trzyzmianowym, w równoważnym czasie pracy.

Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów Dz. U. 2021 poz.1960 z dnia 25  października 2021 r. w sprawie  zasad  wynagradzania  pracowników  samorządowych zatrudnionych w  jednostkach organizacyjnych  jednostek  samorządu terytorialnego oraz zgodnie z Regulaminem wynagradzania obowiązującymi w MOSiR w Mikołowie.

Zainteresowane osoby prosimy o dostarczenie CV do siedziby MOSiR 43-190 Mikołów ul. Konstytucji 3 Maja 31 lub przesłanie na adres kadry@mosir.mikolow.eu
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 32 779 76 03 wew. 24