Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Nagrody Burmistrza Mikołowa za osiągnięcia sportowe w 2022 r. – wyniki

Z radością informujemy, iż procedura weryfikacji wniosków o przyznanie nagród sportowych Burmistrza Mikołowa dobiegła końca. Wnioski mogli składać mikołowscy sportowcy, którzy w roku 2022 uzyskali wysokie wyniki na zawodach wojewódzkich, krajowych lub międzynarodowych, w dyscyplinach indywidualnych, jak również zespołowych. Szczegóły dotyczące zasad przyznawania nagród zostały opisane w uchwale nr XXX/283/2020 r. Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 września 2020 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie otrzymał do weryfikacji 59 oryginalnych kompletów wniosków, złożonych w terminie do dnia 31.01.2023 r.
Pozytywnie rozpatrzonych zostało 50 wniosków. Łączna kwota przyznanych nagród wynosi 117 200 zł.

Przyznane nagrody zostaną wypłacone jednorazowo, w formie przelewu, na wskazane przez Wnioskodawców rachunki bankowe.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym sportowcom i życzymy kolejnych wielkich sukcesów!

NAGRODY SPORTOWE ZA OSIĄGNIĘCIA W 2022 r. – wyniki