Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Program Klub oraz GRANT – ruszył nabór wniosków

Uprzejmie informujemy, iż ruszyły dwa otwarte konkursy ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej. Środki te zostaną przeznaczone na szkolenie młodzieży, zakup sprzętu, organizację obozów i imprez sportowych.

  • Program „Klub” – Zarząd Województwa Śląskiego już po raz piąty ogłosił otwarty konkurs ofert i po raz kolejny przeznaczył na jego realizację kwotę 2 500 000 zł. W ramach programu mogą zostać dofinansowane dwa rodzaje działań:

–  prowadzenie treningów (zajęć) sportowych przez trenerów lub instruktorów;
– przeprowadzenie wyjazdowego obozu sportowego (minimum 5 noclegów)

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są kluby sportowe, których podstawowym celem jest upowszechnianie kultury fizycznej na obszarze województwa śląskiego.

Klub jednosekcyjny będzie mógł otrzymać 15 000 zł, a wielosekcyjny 20 000 zł. Dofinansowanie zadania musi być realizowane w terminie od 1 maja do 17 grudnia 2024 r.

Składanie ofert odbywa się w dwóch formach: w formie elektronicznej – w generatorze wniosków Witkac i papierowej – obie obowiązkowe. Wypełnione oferty (zarówno w wersji elektronicznej oraz wersji papierowej) należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 13.02.2024 roku do godziny 15.30.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

  • Konkurs na organizację imprez sportowych rangi wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz szkolenie dzieci i młodzieży

Kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 207 000 zł. Termin składania wniosków (w formie elektronicznej oraz papierowej) do 05.02.2024 roku do godziny 15:30.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.