Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

„Organizator sportu w środowisku wiejskim” – edycja 2024

Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe ogłosiło nabór wniosków na realizację zadania pn. „Organizator Sportu w środowisku wiejskim” – edycja 2024.

Projekt ten ma za zadanie niwelowanie barier w dostępie do uprawiania sportu lub innych aktywnych form ruchu dla mieszkańców ze środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego.

Główne cele projektu:

  • stymulowanie mieszkańców wsi i małych miasteczek do udziału w różnych formach sportowej aktywności fizycznej, bez względu na wiek i aktualną sprawność fizyczną;
  • wyszukiwanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo, wspieranie ich uczestnictwa w systematycznych formach aktywności;
  • współpraca z samorządami terytorialnymi wszystkich szczebli oraz innymi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz sportu w środowisku wiejskim

Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju – we współpracy z 16 Wojewódzkimi Zrzeszeniami LZS jako operatorami wojewódzkimi. Dofinansowanie organizatorów ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki może odbywać się w okresie od 01.06.2024 r. do 31.12.2024 r. (7 miesięcy). Organizatorem może zostać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia (trener, instruktor, organizator sportu i turystyki, nauczyciel wf, absolwent AWF i inni) zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa.

Termin składania wniosków ustala się na dzień 10.06.2024 r.

Krajowe Zrzeszenie LZS we współpracy z Wojewódzkimi Zrzeszeniami LZS będzie sprawowało nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją zadania.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.