Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Dodatkowe środki pozyskane przez mikołowskie kluby!

Z radością informujemy, iż mikołowskie kluby sportowe pozyskały dodatkowe środki:

  • LKS „45” Bujaków„Organizator sportu w środowisku wiejskim” – projekt ten ma za zadanie niwelowanie barier w dostępie do uprawiania sportu lub innych aktywnych form ruchu dla mieszkańców ze środowiska wiejskiego i małomiasteczkowego.
    Dofinansowanie organizatorów ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki będzie odbywać się w okresie od 01.06.2024 r. do 31.12.2024 r. – łączna kwota 11 200 zł.
  • AKS Mikołów „Pingpongowe Marzenia z Eneą” – wartością dodaną przedsięwzięcia jest stworzenie efektywnego systemu wyłaniania najzdolniejszych dzieci do tenisa stołowego poprzez przejście ze sportu szkolnego do klubów oraz wdrożenie ich do współzawodnictwa sportowego w ramach lokalnych i ogólnopolskich zawodów. Kwota jaką otrzyma klub uzależniona jest od ilości przeprowadzonych zajęć.

Serdecznie gratulujemy!