Logo MOSiR Mikołów
Logo BIP
Logo Mikołów Ogród Życia
Logo Mikołów Ogród Życia

SPORT WYCHOWUJE WYRABIA CHARAKTER

Rok 2020

Numer postępowania
Nazwa przetargu
Data
1. 
1/PNUS/2020/MOSIR
22.01.2020r

Rok 2019

Numer postępowania
Nazwa przetargu
Data
10
9/U/PN/2019/MOSIR
29.11.2019r
9.
8/PNUS/2019/MOSiR
25.11.2019r
8.
7/U/PN/2019/MOSIR
19.11.2019r
7. 6/PNUS/2019/MOSiR Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie na rok 2020 25.10.2019r
6.  5/U/PN/2019/MOSiR Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i termomodernizacja budynku LKS 45 Bujaków przy ul. Szkolnej 1C” 18.09.2019r
5.  4/RB/PN/2019/MOSIR Zaprojektowanie i budowa piłkochwytów oraz instalacji oświetlenia boiska LKS Orzeł Mokre 5.07.2019r
4.  3/RB/PN/2019/MOSiR Zaprojektowanie i budowa piłkochwytów oraz instalacji oświetlenia boiska LKS Orzeł Mokre 19.06.2019r
3. 
2/U/PN/2019/MOSiR
6.06.2019r
2. 1/RB/PN/2019/MOSIR Zaprojektowanie i budowa piłkochwytów, instalacji oświetlenia oraz modernizacja ogrodzenia boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1A w Mikołowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa piłkochwytów LKS Orzeł Mokre 15.05.2019 rok 15.05.2019r
1. 
1/RB/PN/2019/MOSIR
30.04.2019r

Rok 2018

Numer postępowania Nazwa przetargu Data
15. CUW/PN/102/2018/ZUK/MOSIR Dostawa paliw płynnych w roku kalendarzowym 2019 dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie. 4.12.2018r
14.  CUW/PNUS/16/2018/J Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia dla potrzeb Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie 28.11.2018r
13. CUW/PN/97/2018/MOSIR Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie w roku 2019 22.11.2018r
12. CUW/PN/61/2018/MOSIR Zaprojektowanie i budowa toru rowerowego typu “Pumptrack” przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie 27.07.2018r
11. CUW/PN/60/2018/MOSIR Przebudowa i remont części pomieszczeń zaplecza szatniowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. “Modernizacja zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego przy ul. Zawilców 8” 25.07.2018r
10. CUW/PN/47/2018/MOSIR Przebudowa i remont części pomieszczeń zaplecza szatniowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zaplecza szatniowego Stadionu Miejskiego przy ul. Zawilców 8” 27.06.2018r
9. CUW/PN/34/2018/MOSIR Budowa przyłącza wody do podlewania boiska LKS Strażak przy ul. Gliwickiej 156A w Mikołowie. 25.05.2018r
8. CUW/PN/33/2018/MOSIR Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej izolacji ścian fundamentowych i drenażu opaskowego oraz budowy bezodpływowego zbiornika na ścieki dla budynku klubowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Stadionu Miejskiego przy ul. Zawilców 8 – drenaż i kanalizacja”. 18.05.2018r
7. CUW/PN/31/2018/MOSIR Wykonanie automatycznego systemu nawodnienia płyty boiska piłkarskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1A – nawodnienie” 11.05.2018r
6. CUW/WR/07/2018/MOSIR Wykonanie posadzki przemysłowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dna niecki basenowej dużej kąpieliska miejskiego na terenie OR Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja 38” 25.04.2018r
5. CUW/PN/23/2018/MOSIR Wykonanie posadzki przemysłowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dna niecki basenowej dużej kąpieliska miejskiego na terenie OR Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja 38” 04.04.2018r
4. CUW/PN/17/2018/MOSIR Pielęgnacja muraw trawiastych na płytach boisk piłkarskich administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 08.03.2018r
3. CUW/PN/15/2018/MOSIR Wykonanie automatycznego systemu nawodnienia płyty boiska piłkarskiego w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja płyty boiska LKS Orzeł Mokre przy ul. Zamkowej 1A – nawodnienie” 05.03.2018r.
2. CUW/PN/14/2018/MOSIR Wykonanie posadzki przemysłowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dna niecki basenowej dużej kąpieliska miejskiego na terenie OR Planty przy ul. Konstytucji 3 Maja 38” 02.03.2018r.
1.  CUW/PN/10/2018/MOSIR Zaprojektowanie i budowa toru rowerowego typu „Pumptrack” przy ul. Grażyńskiego w Mikołowie 21.02.2018r.
 —-  ROK 2017  ———————————————— —————
6. CUW/PNUS/16/2017/MOSIR Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie w 2018 roku 6.12.2017r.
5. 24.11.2017r.
4. Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia dla potrzeb Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie, Zakładu usług Komunalnych w Mikołowie oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie 22.11.2017r.
3. Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie w roku 2018 6.11.2017r.
2. Dostawa paliw płynnych w roku kalendarzowym 2018 dla potrzeb Zakładu Usług Komunalnych w Mikołowie oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie 6.11.2017r.
1. PN-KC_1/2017 Przetarg nieograniczony pisemny  o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o Kodeks Cywilny na:

„Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie”

27.02.2017r.

Rok 2016

Numer postępowania Nazwa przetargu Data
4. PN-KC_3/2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym o wartości nieprzekraczającej wyrażonej  w złotych równowartości  kwoty 30 000 euro w oparciu o Kodeks Cywilny na: WYNAJEM POJAZDÓW PRZEZNACZONYCH DO TRANSPORTU OSÓB WRAZ KIEROWCĄ 02.12.2016r
3.  PN_KC-2/2016 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30 000 euro w oparciu o Kodeks Cywilny na: Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia, inkaso wartości pieniężnych, konwój kasjera na potrzeby MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MIKOŁOWIE w 2017 roku 24.11.2016r
2. Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu przy Konstytucji 3 Maja 22(Kryta Pływalnia Mikołów, parter) 22.08.2016r 
1. PN_KC-1/2016 WYNAJEM POJAZDÓW PRZEZNACZONYCH DO TRANSPORTU OSÓB WRAZ KIEROWCĄ 3.06.2016r 

Rok 2015 

Numer postępowania Nazwa przetargu Data
6. PN KC-2/2015 Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia, inkaso wartości pieniężnych, konwój kasjera oraz monitoringu na potrzeby MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MIKOŁOWIE w 2016 roku 14.12.2015r 
5. PN KC-1/2015 1.12.2015r 
4.
9.10.2015r 
3. PN-3/2015 Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 24.07.2015r
 2. PN-2/2015 Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 3.07.2015r
1. PN-1/2015 Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni na terenie obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 26.03.2015r

Rok 2014

Numer postępowania Nazwa przetargu Data
4. PN-2/2014 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą  10.10.2014r 
3. PN-1/2014 Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia, inkaso wartości pieniężnych, konwój kasjera na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie w 2015 roku 10.10.2014r
2. Publiczny przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu  użytkowego znajdującego się na piętrze budynku Hali Sportowej przy ul. bpa W. Bandurskiego 1A w Mikołowie, o powierzchni 19,77 m2 8.08.2014r
1. PN-KC-1/2014 Modernizacja systemu zasilania i uzdatniania wody kąpieliska miejskiego na terenie Ośrodka Rekreacyjnego PLANTY przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 w Mikołowie – w trybie przetargu nieograniczonego pisemnego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego 25.04.2014r

Rok 2013

Numer postępowania Nazwa przetargu Data
8. PN-2/2013 Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia, inkaso wartości pieniężnych, konwój kasjera na potrzeby MOSiR w Mikołowie w 2014 roku 04.12.2013r.
7.  PN-1/2013 Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą 28.11.2013r.
6. Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu znajdującego się na piętrze Krytej Pływalni ul. Konstytucja 3 Maja 22 18.11.2013r.
5. Przetarg ustny nieograniczony znajdujący się na piętrze Hali Sportowej przy ul. Bandurskiego 1A 25.10.2013r.
4. WR-3/2013 Zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci w Mikołowie przy ul. 15 Grudnia 1B 24.10.2013r.
3. Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu znajdującego się na parterze Krytej pływalni ul. Konstytucji 3 Maja 22  6.09.2013r.
2. WR-2/2013 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż i świadczenie usługi dystrybucyjnej na potrzeby Ośrodka Edukacji Ekologicznej Dzieci w Mikołowie przy ul. 15 Grudnia 1B  4.09.2013r.
1. WR-1/2013 Wykonanie robót inżynieryjnych w zakresie dodatkowego wiercenia studni na głębokości od 65m ppt do 95 m ppt z wbudowaniem rury nadfiltrowej oraz zabudowaniem rury filtracyjnej wraz z opracowaniem dokumentacji w formie np. aneksu do zatwierdzonego projektu robót geologicznych i planu ruchu dla zadania z umowy podstawowej tj. Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5 oznaczonego symbolem PN-3/2012
18.07.2013r

 

Rok 2012

 

  Numer postępowania Nazwa przetargu Data
20. PN-13/2012 Uzupełniające zabezpieczenie ratownicze osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni Aqua – Plant w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22, oraz pełne zabezpieczenie ratownicze na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Planty w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 26.11.2012
19. PN-11/2012 Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia 23.11.2012
18. PN-12/2012 Usługi transportowe – przewóz osób 21.11.2012
17. PN-10/2012 Dostawa gazu płynnego propan techniczny do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5 21.11.2012
16. PN-9/2012 Uzupełniające zabezpieczenie ratownicze osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni Aqua – Plant w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22, oraz pełne zabezpieczenie ratownicze na terenie Ośrodka Rekreacyjnego Planty w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 13.11.2012
15. PN-8/2012 Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czyszczących, dezynfekujących oraz środków do pomiaru wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie 13.11.2012
14. WR-3/2012 Wykonanie prac remontowych w hali sportowej przy ul. Bandurskiego 1a w Mikołowie, związanych z usunięciem szkód wyrządzonych przez gradobicie w dniu 3 lipca r. 15.10.2012
13. PN-7/2012 Remont piwnic wraz z wymianą ogrzewania budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 31 10.10.2012
12. Publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się na piętrze budynku Hali Sportowej przy ul. bpa W. Bandurskiego 1A 10.08.2012
11. PN – 6/2012 Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego na terenie Stadionu Miejskiego i Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Zawilców – zadanie w ramach inwestycji pn. Budowa Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie – etap II 20.07.2012
10. WR – 2/2012 Zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Mikołowie przy ul. Zawilców 8 administrowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 16.07.2012
9. PN – 5/2012 Odwodnienie na terenie Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Mikołowie przy ul. Zawilców, w rejonie murów oporowych (gabionów) – zadanie w ramach inwestycji p.n. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie – etap II 04.07.2012
8.   Publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 15.06.2012
7.   Publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, znajdującego się na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego przy ul. Sosnowej 5 07.05.2012
6. Publiczny przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego, znajdującego się w budynku przylegającym do otwartego Kąpieliska Miejskiego przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 07.05.2012
5. PN – 4/2012 Dostawa gazu płynnego propan do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Ślaskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5

16.03.2012

4. WR – 1/2012 Uzupełniające zabezpieczenie ratownicze osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni Aqua – Plant w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 oraz pełne zabezpieczeni ratownicze na terenie Otwartego Kąpieliska Miejskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 01.02.2012
3. PN – 3/2012 Zaprojektowanie i budowa studni głębinowej na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego przy ul. Sosnowej 5 w Mikołowie

16.01.2012

2. PN – 2/2012 Uzupełniające zabezpieczenie ratownicze osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni Aqua – Plant w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 oraz pełne zabezpieczeni ratownicze na terenie Otwartego Kąpieliska Miejskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38

05.01.2012

1. PN – 1/2012 Przedmiotem zamówienia są usługi przewozowe mikrobusem (o liczbie miejsc siedzących min. 20 osób) grup sportowych na trasach krajowych w 2012 roku

02.01.2012

 

Rok 2011

  Numer postępowania Nazwa przetargu Data
12. PN – 14/2011 Ochrona meczów piłki nożnej na Stadionie Miejski przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie oraz imprez sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 07.12.2011
11. PN – 13/2011 Świadczenie usług ochrony mienia na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5
08.12.2011
10. PN – 12/2011 Ochrona mienia na terenie obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie 07.12.2011
9. PN – 11/2011 Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej, środków czyszczących, dezynfekujących oraz środków do pomiaru wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie
07.12.2011
8.  PN – 10/2011 Uzupełniające zabezpieczenie ratownicze osób pływających i kąpiących się w Krytej Pływalni Aqua – Plant w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 22 oraz pełne zabezpieczenie ratownicze na terenie Otwartego Kąpieliska Miejskiego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja 38 08.12.2011
7. PN – 9/2011 Usługi przewozowe autokarem (o liczbie miejsc siedzących powyżej 35 osób) grup sportowych na trasach krajowych w 2012 roku 06.12.2011
6. PN – 8/2011 Usługi przewozowe mikrobusem (o liczbie miejsc siedzących min. 20 osób) grup sportowych na trasach krajowych w 2012 roku 06.12.2011
5. PN – 7/2011 Budowa tymczasowych trybun sportowych wraz z kontenerowym zapleczem, kasą biletową oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zawilców 8 w Mikołowie – zadanie w ramach inwestycji p.n. Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie etap II 18.10.2011
4. WR – 1/2011 Zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie  
3. PN – 6/2011 Wykonanie oświetlenia elementów wieży widokowej na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5 04.10.2011
2. PN – 5/2011 Wykonanie iluminacji wieży widokowej na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5 30.08.2011
1. PN – 4/2011 Dostawa gazu płynnego propan do Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej ŚOB w Mikołowie przy ul. Sosnowej 5 25.07.2011